Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Cestovní agentura SuperPobyty.cz – SecurityNet.cz s.r.o., se sídlem U Velorexu 1301, 564 01 Žamberk, IČO 27501418 (dále jen CA SuperPobyty.cz) je oprávněná na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury. Předmětem činnosti je prodej zájezdů/pobytů renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenu obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy/pobyty jsou zařazeny do databáze pobytů na serveru SuperPobyty.cz, jsou řádně pojištěny proti úpadku. V databázi zájezdů CA jsou u jednotlivých zájezdů/pobytů, dle zákona, uvedena jména pořadatelských cestovních kanceláří.

2. Objednávky

Návštěvník serveru SuperPobyty.cz si může objednat jeden nebo více nabízených zájezdů/pobytů. CA SuperPobyty.cz považuje objednávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes formulář na serveru SuperPobyty.cz. Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé informace (např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.). Po obdržení platné objednávky zájezdu/pobytu ze strany klienta provede CA SuperPobyty.cz rezervaci zájezdu/pobytu u pořádající cestovní kanceláře. V případě, že je rezervace neúspěšná (nelze ji uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity), CA SuperPobyty.cz bez prodlení informuje klienta.
Pokud dojde ke zjištění, že klient uvedl v objednávce nepravdivé informace, je CA SuperPobyty.cz oprávněna tuto objednávku dále nevyřizovat. CA SuperPobyty.cz si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali smlouvu o zájezdu a poté neuhradili objednaný zájezd/pobyt nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA SuperPobyty.cz podepsanou smlouvu o zájezdu a to i bez odpovědi zákazníkovi. CA SuperPobyty.cz si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru.

3. Rezervace

Jakmile dojde k potvrzení rezervace zájezdu/pobytu u pořádající cestovní kanceláře na základě nezávazné objednávky klienta, CA SuperPobyty.cz zasílá klientovi e-mailem, faxem nebo poštou smlouvu o zájezdu s potřebnými pokyny. Pokud se jedná o on-line rezervaci, tak cestovní smlouva je odeslána na e-mail v okamžiku zakončení rezervace. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do smlouvy o zájezdu, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA SuperPobyty.cz  v co možná nejkratší době. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. Za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu) nenese CA SuperPobyty.cz odpovědnost. Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

4. Platební podmínky

Úhrada zájezdů/pobytů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu/pobytu, doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem. U zájezdů/pobytů typu Last Minute a zájezdů/pobytů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu. Konkrétní platební podmínky daného zájezdu/pobytu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA SuperPobyty.cz informován před podpisem smlouvy o zájezdu o termínech a výši plateb. Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA SuperPobyty.cz a to buď převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA CA SuperPobyty.cz v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou na pobočce CA CA SuperPobyty.cz, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA SuperPobyty.cz odpovědnost. CA SuperPobyty.cz nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady na pobočce CA SuperPobyty.cz. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. Pokud ve výjimečném případě cestovní kancelář zruší pořádaný zájezd, CA SuperPobyty.cz resp. pořádající cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd/pobyt. CA SuperPobyty.cz nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

5. Pokyny k odjezdu

Pokyny k odjezdu (vouchery, letenky, bližší informace o odjezdu apod.) obdrží klienti zpravidla týden před odjezdem od CA SuperPobyty.cz nebo pořadatelské cestovní kanceláře. Letenky mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů/pobytů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře, u které byl zájezd/pobyt rezervován a zaplacen. Storno podmínky jsou součástí všeobecných podmínek, které jsou nezbytnou součástí smlouvy o zájezdu a je v zájmu každého klienta se s všeobecnými podmínkami řádně seznámit.

7. Závěrečná ustanovení

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. smlouvy o zájezdu klient uděluje CA SuperPobyty.cz souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.