Evropa

Portugalsko

Portugalsko, oficiálně Portugalská republika (portugalsky República Portuguesa) je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, západní a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira. Hlavním městem Portugalska je Lisabon.

Portugalsko je s rozlohou 92 tisíc kilometrů čtverečných jen o málo větší než ČR. Podobný s naší republikou je i počet obyvatel - mírně přes 10 milionů.  Portugalsko je velmi rozmanité a patří, co se týká cestování, mezi nejzajímavější evropské země. K trekkingu lákají zajímavá a nepříliš známá pohoří ve vnitrozemí, Madeira a Azorské ostrovy. Plážemi a skalnatým pobřežím je proslulá oblast Algarve. Bohatě jsou v Portugalsku zastoupeny také historické památky jako pevnosti, kláštery, středověké hrady. Portugalsko je producent známých speciálních vín, portského a madeiry. Portugalsko je v lecčem podobné svému sousedovi Španělsku. Španělsku je Portugalsko příbuzné jak jazykem, tak místními památkami, jídlem, samotnými lidmi a kulturou. Je tu čisto, ceny jsou v eurech, služby i zvyky evropské. Na rozdíl od zbytku západní Evropy je v Portugalsku i laciněji. Mezi nejnavštěvovanější oblasti Portugalska patří nejjižnější portugalský region Algarve, město Lisabon, Porto a Faro a ostrovy Madeira a Azorské ostrovy.

Portugalsko - letoviska

Jižní pobřeží - Algarve    
Quarteira Tavira Albufeira
Armaçao de Pera Vilamoura Monte Gordo
Carvoeiro Galé Praia da Rocha
Sagres Praia Falesia Alvor
Olhao Lagos Portimao
Vale do Lobo    

Portugalsko - ostrovy

Madeira Azorské ostrovy  

Cestování

Časový posun: - 1 hodina letní čas a - 1 hodina zimní čas.

Elektřina: elektrické zásuvky jsou v Portugalsku stejné jako v České republice a tudíž byste neměli mít žádné problémy s používáním vašich elektrických spotřebičů.

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme, aby jste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Doklady potřebné pro vstup do Portugalska

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu – cestovního pasu nebo občanského průkazu. Každý občan i dítě, musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Od 26.6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let pro cesty do zemí Evropské Unie vlastní cestovní doklad. Pro cesty do států Evropské Unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Portugalska. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Měna

Portugalskou měnou je Euro. V supermarketech, obchodech ve velkých městech a některých restauracích můžete platit kartou, běžně je akceptována VISA, American Express a Master Card.

Rady pro řidiče

U řidičů se vyžaduje řidičský průkaz, technický průkaz a zelená karta vozidla. Řidičský průkaz ČR je platný k řízení motorových vozidel v Portugalsku. Rychlostní limity jsou pro osobní automobily a motocykly v obci 50 km/h, mimo obec 90-100 km/h, na dálnici 120 km/h. Minimální rychlost na dálnicích je 40 km/h. Řidiči, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 1 rok, nesmí překročit rychlostní limit 90 km/h. Mají to dodržovat i řidiči přijíždějící do Portugalska z ciziny. Antiradary jsou zakázány. Řidiči s obsahem alkoholu vyšším než 0,05% jsou potrestáni pokutou či jiným způsobem (odebrání řidičského průkazu apod.). Policie může zabavit vozidlo na dobu až 12 hodin, jestliže je řidič pod vlivem alkoholu a nemá s sebou spolujezdce způsobilého k řízení vozidla. Dále může být zabaveno vozidlo bez registračního dokladu nebo bez povinného zákonného pojištění. Řidičům z jiných zemí může být vozidlo zabaveno, pokud odmítnou zaplacení pokuty. Používání bezpečnostních pásů vozidla je povinné pro všechny cestující. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Celní a devizové předpisy

Do Portugalska lze bezcelně dovézt k osobní spotřebě 200 cigaret, 1 litr alkoholu nad 22 % nebo 2 litry do 22 %, 50 ml parfému a předměty k osobní potřebě. Zlato a drahé kovy je dovoleno dovážet a vyvážet pouze jako předměty pro osobní použití, jinak je nutné předchozí povolení portugalské centrální banky. Zakázán je vývoz léků. Přísně zakázán je dovoz syrového masa, dovoz i vývoz drog a jiných omamných prostředků, výbušnin, střelných zbraní a pohonných látek v kanystrech. Bez zvláštního povolení se nesmí vyvážet jakékoliv předměty starší než sto let. Platí zákaz vývozu ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodnin.Aktuální informace si můžete ověřit zde

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Portugalsku je srovnatelná s jinými evropskými zeměmi. Ve velkých městech a v turistických oblastech je nutno dbát zvýšené opatrnosti před drobnými krádežemi a krádežemi v automobilech. V Portugalsku je zakázáno držení tzv. pepřových sprejů i jejich dovoz. Přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody. Kouření ve veřejných prostorách v Portugalsku je kromě vyhrazených prostor zakázáno. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Před odjezdem požádejte svoji pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Ve státních zdravotnických zařízeních má občan ČR na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na neodkladné lékařské ošetření. Ve státních nemocnicích se platí před ošetřením vstupní poplatek. Pro turistické cesty doporučujeme uzavřít si také komerční cestovní zdravotní pojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí.  V Portugalsku existuje také široká síť soukromých zdravotnických zařízení.

Důležitá telefonní čísla
Předvolba do Portugalska: + 351
Tísňová linka (v zemích EU):112
Portugal Telecom – PT, informace o telefonních číslech: 118
Cizinecká a pohraniční policie - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF, kontaktní centrum: 808 202 653 (z pevné linky), 808 962 690 (z mobilu)

Geografie

Severní, střední a východní Portugalsko pokrývají horská pásma Serra de Nogueira, Serra do Gerez, Serra de Marão, Serra da Estrela (dosahuje téměř 2000 m n. m.), Serra de São Mamede a jižní pahorkatina Alentejo. V jihozápadním cípu vystupuje Serra de Monchique. Západní a jižní část tvoří nížiny se strmým skalnatým pobřežím. Souostroví Madeira a Azorské ostrovy Mount Pico (2351 m.n.m.), které leží v takzvané riftové zóně na styku dvou litosférických desek, jsou sopečného původu a je zde také větší riziko zemětřesení. Podobnou seizmicky aktivní oblastí je i Lisabonský záliv. Mezi nejvýznamnější řeky patří Techo, Guardiana, Doura a Miňa, na nichž je vybudováno velké množství kaskádových přehrad.

Podnebí

Podnebí je na severu a západě mírné oceánské, na jihu subtropické středomořské. Průměrná červencová teplota se pohybuje od 20 °C do 24 °C a lednová mezi 9 °C až 12 °C. Průměrný roční úhrn srážek klesá přibližně ve směru od severu k jihu, tedy od 1200 mm až po 500 mm. Jih je nejvyhledávanější částí Portugalska právě díky nejteplejšímu počasí. Horká léta zde trvají zhruba šest měsíců, v tomto období ukazuje teploměr dokonce i přes 35°C (červenec/srpen/zá­ří). Pravé zimní počasí tu nenajdete, nejnižší teploty se pohybují kolem 17°C (leden,únor). Podnebí na Azorských ostrovech je podobné podnebí ve spodní části centrální oblasti. V zimě teploty klesají ke 14°C, zatímco v létě se drží průměrně 25°C, ale teplota vody je často o několik stupňů vyšší než v oblasti Algarve. Počasí je zde víceméně dosti proměnlivé. Madeira nabízí příznivé podnebí po celý rok. V zimě se naměřené hodnoty pohybují průměrně na 20°C, vlétě pak stoupají k 25°C; teplota vody, ovlivněná Golfským proudem, dosahuje až k 23°C. Množství srážek na obou portugalských ostrovech je asi 500–650 mm.

Historie

Nejstarší doklady o osídlení Portugalska pocházejí z doby 5.500 let př.n.l. Archeologické naleziště z tohoto období si můžete prohlédnout v údolí řeky Douro, nedaleko města Porto. V 1. tisíciletí př.nl. se začali na severu dnešního Portugalska usazovat keltské kmeny, jih země pak kolonizovali starověcí Féničané a své obchodní osady zde založily i řecké městské státy. Po nich do Portugalska přišli dobyvační Římané, kteří však narazili na tuhý odpor zdejšího obyvatelstva. Ten se podařilo zlomit teprve na přelomu našeho letopočtu a na následujících 500 let se Portugalsko stalo jednou z kolonií antického Říma. Právě díky Římanům se do Portugalska dostaly olivy, obilí a víno. Římané zde také položili základy právního systému a vybudovali řadu akvaduktů a značně zlepšili dopravní infrastrukturu na celém území. Zároveň určili nové hlavní město Portugalska, současný Lisabon.

Po římském období blahobytu si Portugalsko nárokovali různé okolní státy, a zdejší kmeny navíc vedli neutuchající občanské války. Kolem roku 700 n.l. se podařilo jih Portugalska dostat do područí Maurských vladařů. Ti přicházeli ze severní Afriky a s sebou přinesli kromě islámu i řadu nových zvyklostí a samozřejmě i chutí do portugalské kuchyně. Lidé žijící pod maurskou nadvládou si mohli ponechat svoje dřívější náboženství a severoafričtí kolonizátoři dokonce své nově získané poddané naučili lépe obdělávat půdu, zavedli zavlažovací systémy, stejně jako Portugalce naučili pěstovat citrusy a rýži. V této době byl islámský jih mnohem rozvinutější než křesťanský sever. Následovalo několik století bitev a bojů, kdy se křesťané snažili zpátky dobýt evropskou půdu. To se jim definitivně povedlo až v roce 1297, kdy také byly ustanoveny hranice nově vzniklého Portugalského království.

První zámořské území, které si Portugalsko snažilo obsadit pro sebe, byly břehy nedaleké severní Afriky. Ty se jim sice nepodařilo nikdy plně dobýt, ale díky honbě za dalšími územími se mohou Portugalci dodnes chlubit prvním mořeplavcem, který obeplul Africký kontinent. Jmenoval se Vasco da Gama a jeho průzkumná výprava přinesla Portugalsku značné bohatství plynoucí z obchodování s africkými otroky a kořením z Indie a jiných oblastí v Indickém oceánu. Španělský úspěch při objevení nového kontinentu Amerika sice Portugalce rozčílil, ale jejich schopní diplomaté vyjednali úmluvu, podle které část nové země připadne Portugalsku. Takto se dostala zatím neobjevená Brazílie pod nadvládu stále silnějšího Portugalska. V roce 1519 se uskutečnila úspěšná cesta portugalského mořeplavce Fernanda Magellana kolem světa. Ten sice plul pod španělskou vlajkou, ale otevřel celý svět pro následující období zámořských objevů. Portugalci v této době založili silné kolonie po celém světě. Za všechny jmenujme indickou oblast Goa nebo čínské Macao. Udržet takovou říši však bylo čím dál složitější a již po roce 1580 se začalo celé portugalské impérium pomalu rozpadat.

Po rozpadu portugalské koloniální říše, převzalo vládu nad Portugalskem sousední Španělsko. Portugalci se však spojili s Anglií a ta pomáhala Portugalsku udržet si svoji nezávislost po následující staletí. Konec Portugalského království značila revoluce, která vyústila v roce 1910 ve vyhlášení republiky. Od roku 1986 je Portugalsko členem Evropské unie. Právě po vstupu do tohoto svazku se naplno projevila zaostalost místního zemědělství a průmyslu. Díky dotacím z EU však Portugalsko začalo rychle prospívat a dnes je téměř na úrovni západních států Evropy. Zároveň došlo k nárůstu zájmu o Portugalsko jako turistickou destinaci. Dnes je portugalské pobřeží považováno za módní místo, kde si evropská smetánka staví svá letní sídla a běžní turisté sem míří za stále ještě relativně nepřeplněnými plážemi.

Etnické složení a náboženství

V minulosti se řada Portugalců vystěhovala do jiných evropských zemí s vyšší životní úrovní. Dnes se Portugalsko naopak pozvolna stává jednou z cílových zemí přistěhovalců. Přestože se uvádí, že je země homogenní a 99 % tvoří Portugalci, žije v zemi asi 700 000 přistěhovalců zejména z Afrických zemích. 93 % je římskokatolického vyznání a asi 3 % jsou evangelíci. Velké potíže činila hlavně v minulosti negramotnost, která se i dnes pohybuje kolem 5 %, což je jedno z nejvyšších čísel v EU.

Hospodářství

Portugalsko je zemědělský a také průmyslový stát se zásobami nerostných surovin. Vstupem do Evropské unie dosáhl stát značného rozmachu dříve stangujícího hospodářství a přílivu investic ze zahraničí. TNejdůležitější průmyslová střediska jsou Lisabon a Porto. Významná je těžba dřeva a korku. Portugalsko je největším producentem korku na světě – 180 000 tun. V zemědělství převažuje rostlinná produkce.  Významná je i produkce rybích výrobků (například rybí konzervy a rybí moučka). Výrazné příjmy z cestovního ruchu. Portugalsko navštíví ročně cca 20 milionů turistů.

Česko - portugalský slovníček

Dobré ráno, dobrý den Bom dia
Dobrý večer, dobrou noc Boa noite
Dobrou chuť Bom apetite
Na zdraví Saúde
Děkuji Obrigado
Prosím Por favor
Ano Sim
Ne Não
Kolik to stojí Quanto custa
lékař médico
Mluvte pomaleji, prosím Fale devagar, por favor
ráno manhã
poledne meio-dia
odpoledne à tarde
večer à noite

 

Zájezdy k destinaci "Portugalsko"

Za krásami přírody

ostrov Madeira

Portugalsko, letecky, 4* hotel, all inclusive, 24.6. - 1.7.

RELIAZOVÁNO

Dostupná exotika

ostrov Madeira

Portugalsko, Ponta Delgada, letecky, 4* hotel, polopenze, 1. - 8.10.

RELIAZOVÁNO

Jaro na květinovém ostrově

Madeira

Portugalsko, letecky, 4* hotel, polopenze, 14.5. - 21.5.2021

RELIAZOVÁNO

Příroda, poznávání, exotika

Madeira

Portugalsko, letecky, 3* hotel, u pláže, polopenze, 23. 10. - 30. 10.

RELIAZOVÁNO

Exotika, luxus, poznávání

ostrov Madeira

Portugalsko, letecky, 5* hotel, 150 m od pláže, all inclusive, 26. 09. - 03. 10.

RELIAZOVÁNO

Dovolená jinak

Za kouzlem Madeiry

Portugalsko, Madeira, hotel Royal Orchid 4*, polopenze

RELIAZOVÁNO

Zažijte něco jiného

Kouzelná Madeira

Portugalsko, Madeira, hotel Orca Praia ***, polopenze

RELIAZOVÁNO