Evropa

Maďarsko

Maďarsko (maďarsky Magyar Köztársaság), je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem, Ukrajinou a Slovenskem. Hlavním městem Maďarska je Budapešť.

Při vyslovení slova Maďarsko se nám většinou vybaví termální lázně, jezero Balaton, někomu svérázná maďarská kuchyně, víno a čardáš. Ale je toho mnohem více, co může Maďarsko nabídnout. Od nabídky desítek termálních lázní s pestrou paletou vodních lákadel, přes půvabnou krajinu Bukových hor na severu či Zadunají na západě až po barokní Gyor, královskou Ostřihom či skanzeny v Szentendre či u Szombathely. Dovolená v Maďarsku Vám prospěje na těle i na duši.

Maďarsko - města

Budapešť Segedín Sopron
Miskolc Ostřihom Visegrád

Maďarsko - oblast Balatonu

Badacsony Zamárdí Siófok
Veszprém Balatonföldvár Keszthely

Maďarsko - lázně

Bük Balatonfüred Bogács
Eger Győr Egerszalók
Hajdúszoboszló Hevíz Harkány
Sárvár Mosonmagyaróvár Zalakaros
Igal Kehidakustány Lenti
Lipót Mezókövesd Miskolc-Tapolca
Papá Parádfürdó Budapešť

Cestování

Časový posun: čas je v Maďarsku celoročně shodný jako v České republice.

Elektřina: napětí v síti je 220 V a 50 Hz. Naše vidlicové zástrčky jsou téměř shodné, není tedy třeba si vozit redukci.

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme, aby jste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Doklady potřebné pro vstup do Maďarska

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu – cestovního pasu nebo občanského průkazu. Každý občan i dítě, musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Od 26.6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let pro cesty do zemí Evropské Unie vlastní cestovní doklad. Pro cesty do států Evropské Unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Maďarsko. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Měna

Maďarskou měnou je Forint (HUF). Jeden forint sestává ze sta fillérů. Kupní hodnota fillérů je natolik nízká, že nejnižší používanou mincí je 5 forintů a neexistují žádné fillerové mince. Pokud do země přijedete se zahraniční měnou, není problém ji směnit v oficiálních bankách, směnárnách a hotelech. Na některých frekventovaných místech jsou směnárny otevřené dokonce non-stop. Platební kartou se dá platit téměř všude a hotovost si můžete vybrat i v maďarských bankomatech.

Rady pro řidiče

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla. Maďarsko má asi 30 000 km státních silnic, 760 km dálnic a 130 km rychlostních silnic. Dále síť státních silnic spojující sousední země. Tyto silnice jsou číslovány od 1 do 8. Síť silnic 2. třídy je číslována od 10 do 89.
Hlavní silnice jsou v dobrém stavu. Rychlostní limity: v obci 50 km/h, dálnice 130 km/h, rychlostní silnice 110 km/h, osttaní silnice 90km/h. Zvláštní rychlostní limity: řidičům, kteří mají čerstvý ŘP se doporučuje mít na voze nalepenu nálepku "T", pro řidiče, kteří se teprve učí jezdit, je tato nálepka povinná. V obcích se stále častěji zavádí rychlost 30 km/h. Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky. K 15. dubnu 2012 vstoupil v platnost nový zákon o přestupcích, který mění a zavádí některé nové sankce jako jsou např. veřejně prospěšné práce. Základním typem sankce i nadále zůstává peněžitá pokuta a nejpřísnější sankcí je přestupková vazba. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu, apod. může být uložena pokuta. V případě dopravních přestupků je stanovena tzv. fixní pokuta na místě. V případě, že je však vyměřena již v rámci přestupkového řízení, představuje poté dvojnásobek výše pokuty udělené na místě. Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo zadrženo. Upozorňujeme, že policie v Maďarsku má pravomoc udělit pokutu na místě v případě každého typu přestupku. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Celní a devizové předpisy

V zájmu ochrany hospodářství Maďarska a Evropské unie kontroluje maďarský Národní daňový a celní úřad (NAV) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani. Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU (Srbsko, Ukrajina, Chorvatsko) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let): v letecké dopravě 200 ks cigaret nebo 100 ks doutníčků nebo 50 ks doutníků nebo 250 gramů tabáku; v silniční, železniční a lodní dopravě 40 ks cigaret nebo 20 ks doutníčků nebo 10 ks doutníků nebo 50 gramů tabáku.
Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let): celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent, celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo, celkem 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva.
Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.
Jiné zboží kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě. Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě do 150 EUR. Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)! V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem je nezbytně nutné o bezvýhradné dodržování právních předpisů. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky). Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže. Pokud někdo ztratil občanský průkaz musí jeho ztrátu neprodleně nahlásit ZÚ. V případě okradení se musí událost nejdřív nahlásit na místní policii, kde okradený obdrží protokol, který s ním bude sepsán v přítomnosti tlumočníka. V případě potřeby se může poté dostavit s 2 ks fotografie na Konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla

Před odjezdem je třeba vyzvednout na pobočce své české zdravotní pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění. K lékařskému a nemocničnímu ošetření se v případě potřeby může občan obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění na lékaře nebo na nemocnici. Léky lze obdržet v každé smluvní lékárně na recept vystavený lékařem. Za ošetření a léky zaplatíte vždy spoluúčast. Pacient se muže setkat s platbou v hotovosti u lékaře ve dvou případech. Buď nemá lékař smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění, nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela zdarma a platí se spoluúčast. Pokud u sebe pacient nemá Evropský průkaz zdravotního pojištění, má možnost ho zdravotnickému zařízení, které ho ošetřilo, dodat do 15 dnů. Pokud tak neučiní, musí zaplatit v hotovosti a nechat si zaplacenou částku refundovat po návratu do ČR svou českou zdravotní pojišťovnou. Zde musí předložit originály dokladů o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna náklady proplatí do výše, kterou by uhradila maďarská strana. Na tuto úhradu bude muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, může svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdrží v relativně krátké době. Chce-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádá lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále uvede adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení. Nahlásí co možná nejdříve svému zaměstnavateli počátek a předpokládanou dobu trvání své pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení. ZÚ upozorňuje, že Evropský průkaz zdravotního pojištění nezakládá nárok na úhradu nákladů spojených s repatriací do České republiky. Před každým pobytem v zahraničí se důrazně doporučuje uzavřít doplňkové cestovní připojištění (především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci) a uschovat si všechny účty za zdravotnickou péči pro nutné finanční vypořádání po návratu domů. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Důležitá telefonní čísla:
Předvolba do Maďarska: 0036
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105

Geografie

50 procent území Maďarska pokrývají roviny: je to jednak Velká maďarská nížina (ALFÖLD), která zabírá celou východní polovinu země, a Malá nížina (KISALFÖLD), která zase leží poblíž severozápadních hranic státu.
Dvě nejvýznamnější řeky, které Maďarskem protékají, jsou Dunaj (jehož maďarský úsek je dlouhý 417 km) a Tisa (598 km); obě protínají území státu od severu k jihu. Krajina mezi Dunajem a Tisou (DUNA-TISZA KÖZE) má rovněž rovinatý charakter, zatímco od Dunaje na západ se rozprostírá kopcovité Zadunají (DUNÁNTÚL), v jehož středu leží nejteplejší jezero ve střední Evropě, Blatenské jezero neboli BALATON. Horské pásmo se Maďarskem táhne úhlopříčně: od Dunaje na západ je to Zadunajské středohoří (DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG) s horami vysokými 400-700 metrů (Keszthelyské pohoří, Bakoňský les čili Bakony, Vértes, Gerecse, Pilis, Visegrádské pohoří), od Dunaje na východ je to pak Severní středohoří (ÉSZAKI KÖZÉPHEGYSÉG), jehož vrchy dosahují výšky 500-1000 metrů (Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Cserehát, Zemplínské vrchy). Nejvyšším bodem Maďarska je hora Kékes (1014 m), která se nachází v pohoří Mátra. Oblíbeným turistickým cílem je “maďarská pusta” se svou typickou, kdysi velmi početnou faunou a charakteristickými národopisnými tradicemi, s nimiž se dnes můžeme seznámit v Národním parku Hortobágy (další místa: BUGAC, APAJPUSZTA, LAJOSMIZSE).

Podnebí

Maďarsko leží stejně jako Česká republika v mírném podnebném pásmu, je zde však až 200 slunečných dnů za rok. Nejchladnějším měsícem je leden, kdy průměrné teploty klesají k -1°C. Nejtepleji je v srpnu kdy zde průměrně naměříme kolem 21,3°C. Pokud se tedy v Maďarsku chcete koupat a opalovat na březích Balatonu, navštivte ho v červenci a srpnu, kdy je voda nejteplejší. Maďarské podnebí je kontinentální. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10°C, v létě 27 až 35°C, v zimě přibližně 0 až -15°C. Zřídka se můžete setkat i s extrémy o teplotě od 42°C v létě, až -29°C v zimě. Průměrné roční množství srážek je asi 600 mm. Rozložení deště nad Maďarskem je většinou nepředvídatelné. Západní části Maďarska se obvykle dostává více srážek ročně než východní části, kde se často vyskytují velice suchá léta.

Historie

Závěrem devátého století n.l. se Maďaři - při příchodu do Karpatské kotliny - setkali se slovanskými kmeny. Osvojili si od nich některé druhy práce, často i včetně názvosloví. Touto cestou se do maďarštiny dostalo překvapivé množství slov slovanského původu z oblasti zemědělství, některých řemesel, denního života, atd. První česko maďarské dotyky však nebyly právě v přátelském tónu. Ještě před příchodem do Karpatské kotliny roku 892 jsou zmiňováni maďarští bojovníci jako součást šiků východofranckého krále Arnulfa při jeho tažení proti velkomoravskému knížeti Svatoplukovi. Naopak v bitvě na řece Lechu, kdy v roce 955 byly paralyzovány kořistnické výpady Maďarů, stál na straně císaře Oty I. šik tisíce českých bojovníků. Současně kníže Boleslav I. porazil druhou výpravu Maďarů v prostoru jižních Čech nebo Moravy. Pražský biskup Vojtěch uplatnil svůj vliv při rozšíření křesťanství mezi Maďary. Roku 984 navštívil v Ostřihomi knížete Gejzu. Z té doby pochází i nepotvrzený dohad, že pokřtil Gejzova syna Vajka-Štěpána. První opat kláštera v Pannonhalmě Anastasius, pocházel rovněž z okruhu Vojtěchových spolupracovníků. Významné vzájemné ovlivňování zaznamenaly posléze dynastie Přemyslovců a Arpádovců. Kontakty přátelské i nepřátelská střetnutí vzájemně zasahovaly do historie obou zemí, byly ovlivňovány vnitřní poměry v obou zemích, uzavíraly se sňatky. Příkladem může sloužit snaha o urovnání střetů mezi Vladislavem I. a Štěpánem II. roku 1116 na moravsko-uherském pomezí, jež se proměnilo v krvavou bitvu. O několik desítek let později naopak české vojsko pomáhalo uherským panovníkům v jejich střetech s Byzantinci. Uherský dvůr byl rodištěm manželek českých panovníků Vratislava II., Soběslava I. a Bedřicha, i druhé manželky Přemysla Otakara I. Spor Přemysla Otakara II. s Vojtěchem IV. o země rakouské byl roku 1265 také urovnán sňatkem - Přemysla s Vojtěchovou vnučkou. Po zániku dynastie Arpádovců byl poslední Přemyslovec - Václav III. roku 1301 korunován na uherského krále se jménem Ladislav V. Vlády se však prakticky neujal.
K výraznému zlepšení vzájemných vztahů dochází s nástupem Lucemburků a Anjouovců. Král Karel Robert vyhlásil roku 1335 spojenectví s Českým královstvím. Toho roku v listopadu se na Visegrádu sešel Karel Robert s Janem Lucemburským a polským králem Kazimírem III. V přítomnosti Janova syna Karla a dalších knížat došlo k podepsání několika dohod, mj. i smlouvy o česko-polském přátelství. Dohoda o celnicích a celních sazbách, uzavřená o rok později rovněž mezi Karlem Robertem a Janem Lucemburským, byla de facto první česko maďarskou obchodní smlouvou. Příznivé vztahy se utužovaly i dynastickými sňatky, např. manželkou Ludvíka I. - syna Karla Roberta se stala Markéta, dcera Karla IV. a později se Anna Svídnická - Ludvíkova neteř - stala třetí manželkou Karla IV. Ke zhoršení vzájemných vztahů došlo za Zikmunda Lucemburského, kdy se uherské vojsko přidalo ke křížovým tažením proti husitům.

Mezi studenty pražské Karlovy univerzity hned po jejím založení roku 1348 byli i žáci z Uher. Bakalář Bereck z Budína tu dosáhl akademické hodnosti mistra a 1415 byl zvolen rektorem. Studia v Praze přispívala i k širšímu ohlasu husitství v Uhrách, spolu se spanilými jízdami husitů na západní Slovensko a působením “bratříků” - zbytků husitských vojsk, jež se po roce 1435 stáhly na Slovensko.

Ojedinělou kapitolou česko-maďarských vztahů je období vlády Matyáse Corvína, který roku 1457 bydlel v Praze na dvoře Jiřího z Poděbrad. Ten přispěl k jeho zvolení uherským králem roku 1458 a jeho dcera Kateřina se stala Matyásovou manželkou. Později Matyás využil rozporů mezi papežem a “kacířským” Jiříkem a zahájil proti němu boj. Za přispění katolické šlechty byl v Olomouci roku 1469 zvolen českým králem a postupně si přisvojil Moravu, Slezsko a Lužici. Spory o “vedlejší” české země se vedly byť mezi Jagellonci na obou stranách - až do 16. století. Nicméně na Matyásově dvoře působili čeští diplomaté - např. Jan Filipec z Prostějova - a naopak velké množství uherských žáků studovalo ve školách na Moravě. Také mezi řemeslníky, horníky a dalšími odborníky, které uherští králové zvali do země, bylo nemálo Čechů - svědčí o tom dochované názvy obcí, jako Csehbánya, Csehi, Csehimindszent.

V 16. století přicházeli do Uher čeští kazatelé, kteří zde ovlivnili reformaci. Manželkou charvátského bána Mikuláše Zrinského se stala Eva, sestra posledních Rožmberků - Viléma a Petra Voka. Zrinského syn, Jan ze Serinu, žil po matčině smrti na jihočeském hradě Rožmberku.

Bezmála třistaleté příslušenství k habsburské monarchii dále ovlivnilo česko-maďarské vztahy. Objevily se jak společné, tak protichůdné zájmy. Vztah k Čechám měly i některé vůdčí osobnosti uherských protihabsburských povstání. Např. Štěpán Bocskai sloužil v Praze Rudolfu II. a František II. Rákóczi byl vychován v Jindřichově Hradci.
V období českého stavovského odboje (1618-1620) přijal uherský sněm v Bratislavě rozhodnutí o konfederaci s českými stavy. Po porážce na Bílé hoře nalezli mnozí čeští nekatolíci v Uhrách, kde byla již od roku 1606 náboženská svoboda, útočiště. Jan Amos Komenský působil - na pozvání Rákócziů - na škole v Šarišském Potoce. Významný český barokní malíř Jan Kupecký portrétoval Františka II. Rákócziho. Po vydání tolerančního patentu - na rozdíl od dřívějška, kdy čeští nekatolící odcházeli do Uher - přicházeli uherští protestantští kazatelé do Čech. Vznikaly i další kontakty - např. slavný Ferenc Liszt studoval u Antonína Rejchy, český skladatel Václav Apollinaris Růžička (1757-1823) složil operu Béla futása (Vojtěchův útěk), jež je považována za první maďarské národní hudebně dramatické dílo. Pozitivní vztah k Maďarsku a jeho buditelským snahám projevovali např. Fr. Palacký, K. H. Borovský, naopak Lajos Kossuth a další podporovali české požadavky. Uhersku věnovali pozornost i J. Neruda, Jakub Arbes, Jaroslav Vrchlický. Paradoxně se česko maďarské vztahy po rozpadu Rakousko-Uherska zhoršily. Především z obavy z restaurace monarchie byly učiněny vzájemně nepřátelské kroky. Často nacionalistické maďarské postoje byly překážkou normalizace vztahů. I když např. obchodní kontakty nebyly jednoduché, jejich rozsah byl významný. S nástupem fašismu se obě země také ocitly v protichůdných seskupeních. Teprve po druhé světové válce se oba státy spřátelily - jednání o tom byla zahájena ihned v roce 1945. V rámci východního bloku pak došlo k širokým všestranným stykům, přičemž mnohé projekty lze hodnotit dodnes pozitivně. Maďarsko bylo první zemí, kam bylo českým občanům za vlády komunismu dovoleno cestovat do zahraničí.

Etnické složení a náboženství

Maďaři 96,9 %, ostatní 3,1 %. Maďarsko je v podstatě jednonárodním státem. Přitom víc než čtvrtina Maďarů žije v okolních zemích, zejména v Rumunsku a na Slovensku. Pětina občanů se soustřeďuje v Budapešti. K nějaké církvi či náboženské společnosti se hlásí 74,6 % obyvatelstva. Mezi významné církve patří římsko-katolická, ke které se hlásí 51.9 % obyvatelstva, reformovaná kalvínská (15,9 %), luteránská (3,0 %) a řecko-katolická (2,6 %).

Hospodářství

Maďarsko je průmyslově zemědělská země, zaměřující se na materiálově méně náročné zpracovatelské obory. Jeho hospodářství prochází obtížnou strukturální přestavbou. Polovina průmyslové výroby připadá na Budapešť. Komunistický režim trval v Maďarsku do roku 1990. Maďarský průmysl byl v té době nucen vyrábět velké množství výrobků nízké kvality. Bojoval ze svou nezávislostí v mezinárodní konkurenci. S obtížemi se s ní vyrovnával i na trzích, kde měl tradičně silnou pozici. Dnes se tato situace podstatně mění. Průmysl se podílí 40 % na tvorbě národního důchodu. Z hutnictví je třeba zmínit výrobu oceli v Miskolci a výrubu hliníku v Szekesfehervaru, které je dovážené z Ruska. Zahraniční investice napomohly stávajícímu průmyslu. Příkladem může být výroba autobusů (Maďarsko bylo jednu dobu jedním z největších vývozců autobusů). Maďarsko je poměrně chudé na přírodní zdroje. Ropa a zemní plyn se těží v Szegedské pánvi a údolí Zala. Předpokládá se existence dalších, dosud nevyužitých ložisek zemního plynu. V Maďarsku existují také ložiska bauxitu, zlata a nedávno byla nalezena i ložiska mědi. Turistický ruch se stal hlavním odvětvím hospodářství. Rozvíjí se zvláště v oblasti Balatonu a v oblasti lázeňství.

Česko - maďarský slovníček

ano igen
čekárna váróterem
čišník pincér
čtvrtek csütörtök
děkuji köszönöm
dobrý den jó napot
chci akarok
informace tájékoztatás
jeden egy
kde? hol?
kdy? mikor ?
kolik? hány, mennyi?
kolik je hodin? hány óra?
koupelna fürdőszoba
lékárna gyógyszertár
lékař orvos
levné olcsó
muži férfiak
nádraží pályaudvar
nashledanou viszontlátásra
ne nem
nebezpečí veszély
neděle vasárnap
nemáte zač nincs miért
nerozumím nem értem
obsazeno foglalt
opravit megjavítani
otevřeno nyitva
pátek péntek
pět öt
počkejte zde itt várjon
pokračujte mehet
pondělí hétfő
poslat küldeni
pospěšte si siessen
pošta posta
promiňte bocsánat
prosím kérem
příliš drahé nagyon drága
restaurace étterem
směna peněz pénzváltás
sobota szombat
stát! állj!
středa szerda
studený hideg
šatna ruhatár
šaty ruha
taška táska
teplý meleg
toalety toalett
účet számla
úterý kedd
vchod bejárat
vlevo balra
volno szabad
vpravo jobbra
vyčistit kitisztítani
východ kijárat
výtah felvonó (lift)
zakázáno tilos
známka poštovní bélyeg
zubař fogász, fogorvos

 

Zájezdy k destinaci "Maďarsko"

Pro tuto destinaci nemáme aktuálně žádný zájezd.