Evropa

Bulharsko

Bulharsko (bulharsky България) je stát, který se nachází na Balkánském poloostrově. Země sousedí s Rumunskem, Srbskem, Makedonií, Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Hlavním městem Bulharska je Sofie.

Bulharsko je na čtvrtém místě v seznamu UNESCO co do počtu kulturních a historických památek. Bulharská příroda je natolik rozmanitá, že si v rámci pouhých dvou dnů můžete zalyžovat v horách a zaplavat v moři. Bulharsko se řadí mezi bezpečné země. Mnoho lidí si myslí, že Bulharsko leží v neklidném Balkánu a znepokojují se tím, ale není třeba se ničeho obávat. Nádherné písečné pláže u teplého Černého moře, historická města, příznivé ceny a v neposlední řadě milá a přátelská atmosféra = pohodová dovolená v Bulharsku.

Bulharsko - letoviska

Balčik Albena Kranevo
Zlaté Písky Sv. Konstantin Obzor
Sv. Vlas Slunečné pobřeží Nesebar
Pomorie Černomorec Sozopol
Primorsko Kiten Lozenec
Carevo Achtopol  

Bulharsko - zimní střediska

Bulharsko díky svým vysokým horám poskytuje výborné podmínky pro lyžování a horskou turistiku. V Bulharsku naleznete jedny z nekrásnějších pohoří v Evropě. Lyžování v Bulharsku si můžete užít od prosince do dubna. Nejsnáze dosažitelná lyžařská oblast je Vitoša nad Sofií. Bulharská pohoří přímo vybízejí k objevování a navštívit můžete 3 národní a 11 přírodních parků.

Stara Planina - Berkovitza Rila - Majkovica Rodopy - Čepelare
Rila  - Bansko Rila - Samokovo Rodopy - Tsigov Chark
Rila - Borovec Rila - Dobrinisthe Pirin - Kulinoto
Rila - Panichishte Rodopy - Pamporovo  

Cestování

Časový posun: +1 hodina letní čas a + 1 hodina zimní čas.

Elektřina: na celém území Bulharska se používá evropský standardizovaný typ elektrické zásuvky. Je totožný jako u nás v České republice. Nepotřebujete žádný adaptér.

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme, aby jste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu – cestovního pasu nebo občanského průkazu. Každý občan i dítě, musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Od 26.6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let pro cesty do zemí Evropské Unie vlastní cestovní doklad. Pro cesty do států Evropské Unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Měna

V Bulharsku je měnou leva, které se dělí na 100 stotinek. Značí se 1 Lv, bulharsky 1 Lb, mezinárodně BGN.

Rady pro řidiče

Při vstupu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny). Velká část komunikací neodpovídá evropským standardům, a je proto třeba zvýšené opatrnosti. Zejména stav silnic mimo hlavní tahy je mimořádně špatný. Ačkoliv bulharští řidiči mohou být někdy nesmírně lehkomyslní, doprava jako taková není příliš špatná. V posledních letech došlo ke značnému zpřísnění postupů bulharské policie při řešení dopravních přestupků. Je tedy potřeba striktně dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, rychlostní a další omezení. Poměrně častou součástí postihu za spáchaný přestupek je kromě pokuty také zabavení řidičského průkazu na 1 měsíc až 1 rok. Při zastavení na křižovatce nebo u čerpacích stanic buďte ostražití, zda se někdo nepohybuje v blízkosti Vašeho automobilu. Obvyklým trikem je propíchnutí pneumatiky automobilu, následné sledování vozu a poté vykradení automobilu či okradení řidiče při výměně pneumatiky. Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („patna pomošt“) na telefon 146 (pouze z mobilního telefonu) nebo na 02/ 91146.  V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic mimo obce. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Celní a devizové předpisy

Od 1.1.2007 není v Bulharsku na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností. Bulharsko uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z Bulharska. Postihy za porušení bulharského Devizového zákona jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány velmi vysoké pokuty, současně může být rovněž zahájeno trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Zejména během letní turistické sezóna se výrazně zvyšuje míra kriminality v turistických rezortech - jedná se především o kapesní krádeže, vykrádání hotelových pokojů, vykrádání automobilů, ale i o krádeže aut apod. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se přespávat v automobilech, zejména na nehlídaných místech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod. Za nejjednodušší a také nejbezpečnější způsob cestování do Bulharska lze považovat letecké zájezdy cestovních kanceláří. Individuální turistika pak samozřejmě přináší zvýšená bezpečnostní a případně i hygienická rizika. V bulharských kempech jsou obecně horší hygienické podmínky než např. v ČR. Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz. Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut! Při krádeži osobního automobilu, při krádeži či ztrátě cenných předmětů či osobních dokladů je třeba případ nahlásit neprodleně na místně příslušnou policejní stanici a vyžadovat vydání potvrzení o nahlášení této skutečnosti. V případě potřeby jsou bulharské orgány v rámci trestního řízení povinny zajistit přítomnost tlumočníka. Je rovněž možné se spojit s konzulárním úsekem Velvyslanectví ČR v Sofii, s konzulárním jednatelstvím v Burgasu (pouze během letní turistické sezóny) či s honorárním konzulátem ve Varně, které poskytnou informace, jak v dané situaci postupovat. V případech organizovaných zájezdů cestovních kanceláří potřebnou součinnost vždy poskytne příslušný delegát cestovní kanceláře. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla

Od vstupu Bulharska do EU (1.1.2007) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. Před každým pobytem v zahraničí se důrazně doporučuje uzavřít doplňkové cestovní připojištění (především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci) a uschovat si všechny účty za zdravotnickou péči pro nutné finanční vypořádání po návratu domů. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Důležitá telefonní čísla
Předvolba do Bulharska: +359
Lékařská první pomoc („barza pomošt“): 150
Policie (i dopravní): 166
Hasiči: 160
Univerzální nouzová linka pouze pro oblast Sofie: 112
Dopravní policie (KAT): 165 (pouze z mobilního telefonu), 982 4901-3
Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba) : 02/ 963 2000, 0888 1470
Silniční pomoc (patna pomošt): 146 (pouze z mobilního telefonu), 02/ 91146
Lékárny s nepřetržitým provozem: 178
Informace o telefonních číslech: 11800
Hlavní nádraží Sofie - informace: 02/ 9311111
Letiště Sofie - informace: 02 9372213
Velvyslanectví ČR v Bulharsku: +359 2 9486 800, Fax.: +359 2 9486 818
Pohotovostní telefon na konzulární službu velvyslanectví pro případ nouze mimo pracovní dobu: +359 888 398 045 (z BG: 0888 398 045)
Honorární konzulát ve Varně: +359 52 641 775, +359 887 648029
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách: +359 52 500 626

Geografie

Velká část povrchu Bulharska je hornatá. Centrální částí země se táhne ve směru ze západu na východ pohoří Stara Planina. Jižně od hlavního města vystupuje masiv Vitoša měřící 2290 m n. m. Jihozápad země vyplňuje horský masiv s pohořími Rila, kde je také nejvyšší hora Bulharska a také Balkánského poloostrova Musala měřící 2925 m n. m., dále Pirin a plošně rozsáhlejší Rodopy. Zhruba prostředkem Bulharska se táhne od srbských hranic na západě po Černé moře na východě pohoří Stara Planina. Na sever od něj leží Dolnodunajská nížina, na jih Hornotrácká nížina. Do Černého moře odvádí své vody největší řeka země Dunaj, k úmoří Egejského moře patří Marica. Existují důkazy, že Černé moře bylo přechodně před prolomením Bosporu sladkovodním jezerem. Dno Černého moře je plné černého bahna napuštěného sirovodíkem. To je mimochodem výhodou pro archeology, protože na dně Černého moře se nacházejí prakticky neporušené lodě, které se potopily před 2500 lety. Množství kyslíku ve vodě se snižuje i rozkladem organických látek, které do moře stále přinášejí velké evropské řeky. Živočichové Černého moře jsou dnes směsicí těch původních jezerních i těch, kteří se sem dostali z řek a udržují se v brakické vodě u břehů. Černé moře má tmavší barvu, nižší salinitu a většinou je příjemně teplé.

Podnebí

Podnebí má na severu ráz kontinentální, na jihu a východě středomořský. Průměrné lednové teploty se pohybují od -2 do 2 °C, červencové od 21 do 25 °C. Průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 450 - 850 mm, na horách přes 1000 mm.

Historie

Nejstaršími známými obyvateli Bulharska jsou Thrákové. V 6. století vstoupili na území dnešního Bulharska první Slované a první bulharský stát založil v roce 681 chán Asparuch, poté co uzavřel smlouvu s byzantským císařem, jíž bylo Bulharům a Slovanům dovoleno sídlit v Moesii. V polovině 9. století přijali Bulhaři křesťanství. První bulharské carství zaniklo v roce 1018 a její území bylo začleněno do Byzantské říše.
Samostatnost získalo Bulharsko opět v roce 1185 v důsledku povstání bratrů Asena, Petra a Kalojana, kdy vzniká takzvaný Druhý Bulharský stát s centrem ve Velikém Tarnovu. Vrcholu dosáhlo za vlády cara Ivana Asena II. (1218–1241). Během druhé poloviny 14. století se Bulharsko dostalo stále více pod vliv Osmanské říše. S pádem Vidinu v roce 1396 bylo Bulharsko začleněno do Osmanské říše na téměř pět dalších století.
Na konci 18. století začíná bulharské národní obrození. V roce 1876 bylo krvavě potlačeno protiosmanské Dubnové povstání. O rok později propukla rusko-turecká válka (1877-1878). Jedním z důsledků ruského vítězství byl i vznik Bulharského knížectví v roce 1878. V roce 1885 byla ke knížectví připojena i do té doby autonomní součást Osmanské říše -Východní Rumélie. Obyvatelstvo bylo i přesto velmi nespokojeno s faktem, že část Bulharů zůstala stále na území Turecka; aktivní odpůrci založili hnutí VMRO, které proti Osmanům provádělo bombové útoky a atentáty, ale páchalo i vraždy na nevinném obyvatelstvu. V roce 1908 dne 22. září vyhlásil bulharský kníže Ferdinand nezávislost Bulharska na Osmanské říši a přijal titul cara.
Roku 1912 se Bulharsko zapojilo spolu se spojenci z Balkánského spolku do první balkánské války s Osmanskou říší. Bulharská armáda dobyla město Odrin (dnes Edirne v Turecku) a jen o několik hodin prohrálo s Řeckem "závod" o obsazení Soluně. Vzhledem ke sporům se Srbskem o Makedonii a bezvýsledným mírovým jednáním vydal bulharský car Ferdinand I. v červnu 1913 rozkaz zaútočit na srbské pozice. Druhá balkánská válka dopadla pro Bulhary katastrofálně, Osmanské říší museli odstoupit Odrin, Rumunsko si vynutilo předání jižní Dobrudže.
Po počáteční neutralitě vstoupilo na podzim roku 1915 Bulharsko do první světové války na straně ústředních mocností a vyhlásilo válku Srbsku. První světová válka končí pro Bulharsko druhou národní katastrofou. Přestože je mu smluvně garantován přístup k Egejskému moři, po řecko-turecké válce o něj přichází.
V roce 1918 car Ferdinand abdikoval a na trůn přichází jeho syn car Boris III. (1918 - 1943). Na začátku druhé světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu, pod tlakem ekonomických okolností ale v roce 1941 vstoupilo do válečného konfliktu na straně nacistického Německa. Válku Sovětskému svazu nicméně Bulharsko nevyhlásilo. V roce 1944 vstupuje na území Bulharska Rudá armáda. Konce světové války už se Bulharsko účastní na straně spojenců.
V roce 1946 bylo referendem zrušeno carství a Bulharsko se stalo lidovou republikou. Od roku 1944 až do roku 1989 vládne v Bulharsku komunistická strana. Bulharsko bylo stejně jako Československo součástí východního bloku, plně loajální Sovětskému svazu. Režim vládl tvrdou rukou.
Po roce 1989 procházela země procesem demokratizace, v roce 2004 vstoupila do NATO a v roce 2007 se stala členským státem Evropské unie.

Etnické složení a náboženství

Bulhaři 84 % (6 655 210), Turci 9,3 % (746 664), Romové 4,7 % (370 908) a dále Arméni, Rusové, Řekové, Židé. Náboženství - pravoslavní (Bulharská pravoslavná církev) - 85 %, muslimové-sunnité - 13 %, judaismus - 0,8 %, katolíci - 0,5 %.

Hospodářství

Bulharsko je průmyslově-zemědělský stát. Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie, textilní průmysl a potravinářství. Těží se hnědé uhlí a barevné kovy. V zemědělství převládá rostlinná produkce nad živočišnou. Pěstuje se pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice, brambory, cukrová řepa, zelenina, broskve, vinná réva, rajčata, melouny a tabák. Chovají se ovce, prasata, skot, buvoli, koně, osli, kozy a drůbež. Produkce vlny, medu a rybích výrobků. Bulharsko je hlavním producentem tabáku a chvílemi se zdá, že kouření se zde provozuje jako celostátní zábava

Česko - bulharsko slovníček

ano da
autobusové nádraží avtogara
děkuji blagodarja
dobrý den dobar den
dobrý večer dobar večer
dobré jitro dobro utro
dobrou noc leka nošt
informace informacija
je mi líto sažaljavam
Jak se jmenujete? Kak se kazvate?
Kolik je hodin? Kolko e časa?
kuřáci pušači
Kolik je vám let? Na kolko godini ste?
klid spokojstvie
lékárna apteka
lékař lekar
letiště aerogara/letiště
loď korab
mám hlad gladen sam
nádraží gara
nashledanou doviždane
nemocnice bolnica
nehoda zlopoluka
nerozumím ne razbiram
pivo bira
platíme každý zvlášť šte platim pootdelno
prosím molja
pas pasport
peníze pary
plavčík spasitel
poštovní známka poštenska marka
pohlednice kartička
promiňte izvinjavajte
účet smetka
vlevo naljavo
vpravo nadjasno
zmrzlina sladoled
zrušit otmenj

 

Zájezdy k destinaci "Bulharsko"

Léto 2021

Bulharsko

Bulharsko, letecky, 4* hotel, all inclusive, pláž 50m, 25.6. - 2. 7.

cena 14 390,- Kč

Odlety z Brna

Bulharsko

Bulharsko, letecky, 3* hotel, 30 m od pláže, all inclusive, 06. 09. - 13. 09.

RELIAZOVÁNO

Dovolená s dětmi

Bulharsko - Sozopol

Bulharsko, letecky, 4* hotel, 50 m od pláže, all inclusive, 10. 07. - 17. 07.

RELIAZOVÁNO

First minute 2020, záloha 1490 Kč, odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, Primorsko, hotel Perla beach I. + II., all inclusive, české animace

RELIAZOVÁNO

First minute 2020, záloha 990 Kč, odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, hotel Rena 4*, all inclusive, české animace, 28. 06. - 05. 07. 2020

RELIAZOVÁNO

Odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, Slunečné pobřeží, 20. - 27. 8., hotel Calypso ***, all inclusive

RELIAZOVÁNO

Bulharsko 2019 - FIRST MINUTE

Hotely s aquaparky

Bulharsko, Slunečné pobřeží, hotel Kotva ****, all inclusive

RELIAZOVÁNO

Bulharsko 2019 - FIRST MINUTE - záloha 990 Kč

Bulharsko s dětmi

Bulharsko, hotel Kuban Resort&Aqua park 4*, all inclusive

RELIAZOVÁNO

Odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, Primorsko, hotel Belitsa ***, all inclusive

RELIAZOVÁNO

Odlety z Pardubic

Bulharsko o prázdninách

Bulharsko, Primorsko - hotel Belitsa *** s all inclusive

RELIAZOVÁNO

Hotel s aquaparkem

Bulharsko

Bulharsko, Slunečné pobřeží, hotel Kotva ***, snídaně

RELIAZOVÁNO

Bulharsko 2018 s dětmi

BULHARSKO 2018 - děti výhodně

Bulharsko, hotel Sunrise komplex 3*, all inclusive

RELIAZOVÁNO

Odlety z Pardubic

BULHARSKO 2018

Bulharsko, Kiten, hotel Kamenec 4*, all inclusive

RELIAZOVÁNO

First minute 2018

PRODEJ ZÁJEZDŮ 2018

Bulharsko, Řecko, Španělsko, Egypt...

RELIAZOVÁNO

First minute 2020, záloha 1490 Kč, odlety z Pardubic

Slunečné pobřeží

Bulharsko, hotel Langosa 4*, all inclusive, 28. 06. - 05. 07. 2020

RELIAZOVÁNO

Odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, Slunečné pobřeží, hotel Mena Palace ****, all inclusive

RELIAZOVÁNO

FIRST MINUTE, odlety z Pardubic

Bulharsko

Bulharsko, Slunečné pobřeží, hotel Kotva ***, all inclusive, české animace

RELIAZOVÁNO

FIRST MINUTE 2019, české animace

Bulharsko

Bulharsko, Balčik, hotel Royal Garden ***, all inclusive

RELIAZOVÁNO