Evropa

Maroko

Maroko je stát na severozápadě Afriky. Jeho sousedy jsou na východě Alžírsko, na jihu Západní Sahara (uznáme-li ji za součást Maroka, pak Maroko sousedí na jihu s Mauritánií) a na severu dvě malé španělské exklávy Ceuta a Melilla. Hlavním městem Maroka je Rabat.

Maroko je typickou severoafrickou zemí, která má velký turistický potenciál. Zahalené tváře žen, rituály kouření vodní dýmky, rituály vaření černé kávy a také jedinečná atmosférou arabských tržnic a typické smlouvání. Pamatujte si, že cena, za kterou se dá vybraný kus koupit, je oproti navržené ceně přibližně třetinová. Nikdy neříkejte cenu jako první, nemáte šanci odhadnout reálnou cenu. Maroko je zemí krásných kontrastních barev, které jen obtížně bude hledat v civilizovaných zemích. Poušť Sahara, hory, krásné a čisté moře. Velká města Maroka nabízí celou řadu turistických zajímavostí. Existuje mnoho budov z dávných dob, které jsou stále ještě k dispozici veřejnosti. Navzdory civilizaci ale zůstává Maroko zemí plnou překvapení a je jemnou směsí prastaré mystiky a moderních vymožeností. Velbloudi už byli dávno nahrazeni mercedesy a motocykly, a také hotelové služby jsou zde na vysoké úrovni, přesto počítejte, že budete konfrontováni s docela jiným životním stylem a s odlišnou mentalitou lidí. Pro poznávání Maroka je všeobecně nejvhodnější jaro a podzim, kdy teploty nedosahují takových hodnot na teploměru jako v létě. Pokud se chystáte na marocké pláže, můžete sem přijet prakticky kdykoliv, v nejteplejších měsících je teplota zmírněná příjemnými přímořskými větry a v zimě neklesá pod 23 °C. Typickým suvenýrem z Maroka jsou například dýky, černé sošky, dřevěné bubny, barvivo hena. Mezi nejnavštěvovanější místa Maroka patří města Marakéš, Rabat, Casablanca, Fez a Tangier.

Maroko - letoviska

Marrákeš Agadir Taroudant
Casablanca El Jadida Saidia
Fés Rabat  

Cestování

Časový posun: - 2 hodiny letní čas a - 1 hodina zimní čas.

Elektřina: napětí 220 V – stejné napětí jako v ČR. Marocké zásuvky jsou s těmi českými kompatibilní.

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme, aby jste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Doklady potřebné pro vstup do Maroka

Pro krátkodobou návštěvu Maroka (nepřesahující 3 měsíce) je pro české občany zaveden bezvízový styk. Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR, dle informací marocké celní správy, vybaven cestovním pasem s platností nejméně 6 měsíců od vstupu na marocké území. Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Každý občan i dítě, musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Od 26.6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Měna

1 dirham (MAD nebo dh)=100 centimů, přibližný kurz je 1 EUR=10dh. Výměna se provádí ve směnárnách, na recepcích v hotelích, v bankách a na letišti. Ve velkých hotelech a restauracích lze platit i cestovními šeky a platebními kartami. Bankomaty jsou ve velkých městech poměrně běžné a lze bez problémů vybírat.

Rady pro řidiče

Při cestách vlastním motorovým vozidlem je před příjezdem nutné vyplnit online formulář pro dočasné bezcelní povolení dovozu Vašeho automobilu (Déclaration de l"admission temporaire – D16 Ter) a odevzdat ho ve třech výtiscích celním úředníkům při vstupu do země. Maroko uznává všechny řidičské průkazy, pokud nezůstanete déle než tři měsíce. Pokud jste vlastníky mezinárodního řidičského průkazu, tím lépe. Řidičák nepotřebujete pro moped, který je v zemi velmi oblíbeným dopravním prostředkem. Současně řidič přikládá platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení (tzv. zelenou kartu) pokrývající území Maroka. Povolení k dočasnému užívání osobního vozidla na marockém území je udělováno na dobu maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty musí být vozidlo zaregistrováno na Ministerstvu dopravy Maroka, nebo před jejím ukončením vyvezeno ze země. V případě použití vozidla, jehož nejste vlastníkem, je nutné předložit ověřené potvrzení o zapůjčení vozidla či smlouvu o půjčce vozidla. Maročané jsou typicky "středomořští" řidiči. Přibližně od osmi hodin ráno začínají ulice ožívat provozem, a to znamená neustále troubení přibližně do sedmi až osmi hodin večer. Pokud se v Maroku netroubí, něco je špatně. Místní řidiči troubí neustále - aby upozornili, varovali, nebo prostě jen tak pro radost. Ale na to si zvyknete. Dopravní předpisy se dodržují velmi volně. Silnice vypadají jako neskutečný chaos, ale nějak to prostě funguje. Samotná jízda po prašných, neupravených cestách, ale i asfaltových silnicích, je skutečně adrenalinovým zážitkem. Předjíždění do kopce v zatáčce není žádným výjimečným manévrem. Pokud chcete v Maroku řídit půjčené auto, stačí vám řidičský průkaz. Minimální věk pro vypůjčení auta je 25 let. Při cestování vozem je třeba dbát maximální opatrnosti, neboť výskyt nehod je v Maroku častý jak kvůli špatnému technickému stavu vozového parku, tak zejména kvůli nedisciplinovanosti řidičů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat chodcům, přebíhajícím vozovky i dálnice, a (často pravidla nerespektujícím) motocyklistům. Mimo město se lze setkat se zvířaty pohybujícími se na vozovce . Stav vozovek je obecně na dobré úrovni. V Maroku je povinné užívání bezpečnostních pásů. Dále platí zákaz užívání mobilního telefonu bez hands free.

Celní a devizové předpisy

Dovoz deviz není omezen, nicméně dovoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100 000 marockých dirhamů (MAD) – tj. cca 220 000 CZK, je třeba nahlásit na celní správě při vstupu do země. Dovoz marockých dirhamů je povolen jen do výše 2 000 MAD. Marocké celní orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku a pro vycestování ze země. Za minimální částku se zpravidla považuje 20 USD na osobu a den (respektive její ekvivalent ve volně směnitelné měně), je však odvislá od okolností jednotlivých cest. Důkazem finančního zajištění turistického pobytu v Maroku je hotovost, šeky nebo kreditní karty, popř. hotelový voucher. Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení a předmětů osobní potřeby. Omezení se však vztahují především na tabák (max. 200g zpracovaného tabáku), alkohol (1 láhev vína, 1 láhev jiných alkoholických nápojů) či parfémy (1 balení parfému max. 150 ml, 1 balení toaletní vody max. 250 ml). V případě léků musí druh a množství odpovídat předepsané osobní spotřebě. V případě zvláštních druhů léku je doporučováno mít potvrzení od lékaře (v anglickém či francouzském jazyce). Dovoz některých předmětů a látek je zcela zakázán – to se týká především některých druhů zbraní a střeliva, omamných a psychotropních látek či některých druhů zvířat. S domácími zvířaty je však možné přicestovat – kromě mezinárodního očkovacího průkazu je podmínkou potvrzení o zdravotním stavu zvířete vydané veterinářem (ne starší než 3 dny před odletem do Maroka) obsahující identifikační číslo zvířete, event. jeho popis, dále potvrzení, že za posledních 6 týdnů na daném místě nebyl hlášen případ nakažlivých nemocí napadajících daný typ zvířete. Po příletu bude zvíře podrobeno veterinární prohlídce, a teprve poté mu bude celní správou umožněn vstup do země. Vývoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100.000 MAD – tj. cca 220 000 CZK, je třeba nahlásit na celní správě při výstupu ze země. Vývoz dirhamů je povolen jen do výše 2 000 MAD. Při odjezdu, zejména námořní cestou, jsou kontroly zaměřeny zvláště na držení a přepravu drog. Tresty odnětí svobody za držení i sebemenšího množství takových látek jsou přísné, nepodmíněné a jsou spojeny s enormními finančními postihy (zabavení vozidla, pokuty ve statisících korun aj.). Zákaz platí pro vývoz fauny a flóry. Omezen je též vývoz zkamenělin (či ozdobných nerostů a hornin) – bezcelně lze vyvézt maximálně 10 ks. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace na hlavních turistických trasách je dobrá, avšak i s ohledem na atentát v marakéšské kavárně (duben 2011) je žádoucí i na turisticky atraktivních místech dbát zvýšené pozornosti, sledovat aktuální dění a případně konzultovat Velvyslanectví ČR v Rabatu. Pro cestování do Maroka doporučujeme využívat služeb organizované turistiky, nejlépe českých cestovních kanceláří. Vedoucí zájezdu, popř. průvodce, by měl ovládat francouzštinu nebo arabštinu. Individuální cestování po Maroku autostopem či spaní ve volné přírodě mimo kempy se nedoporučuje. Oblast Západní Sahary je přístupná, avšak individuálně cestující turisté se mohou setkat s problémy na hranicích při vstupu do tohoto regionu a s častou policejní kontrolou dokladů. Rovněž je třeba upozornit, že zejména odlehlé oblasti Západní Sahary jsou zatíženy výskytem pozemních min – nedoporučuje se tedy cestovat mimo hlavní silniční tahy. Je dobré dbát zvýšené opatrnosti při cestování po Rifu. Vyšší opatrnost se doporučuje i ve městech Tetouan, Tanger a na hraničním přechodu ze španělské Ceuty zejména s ohledem na kapesní krádeže. Plánujete-li cestovat v regionu severní Afriky, pak je třeba mít na zřeteli, že hranice mezi Marokem a Alžírskem jsou dlouhodobě uzavřené – je však možné využít letecké spojení (např. Casablanca – Alžír). Překročení pozemní hranice s Mauretánií vozidlem je možné. V Maroku je třeba si dávat pozor na pouliční kriminalitu, zvláště na kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z jedoucího motocyklu a vykrádání aut. Rovněž nedoporučujeme nošení nápadné bižuterie či jiných cenností zejména ve večerních hodinách v centrech měst či okrajových čtvrtích velkých aglomerací. V některých turistických centrech (zejména Fes nebo Marrákeš) se lze setkat se samozvanými průvodci turistů, kteří za své “služby” požadují nepřiměřeně vysoké finanční odměny. Je lépe je ihned odmítnout. Řádní turističtí průvodci mají příslušné průkazy a kvalifikaci. Držení a přeprava jakéhokoliv množství drog je v Maroku trestná. Tresty jsou vysoké a odvíjí se od množství držené či pašované drogy. Trest se kromě odnětí svobody v marocké věznici skládají také z velmi vysoké pokuty (v řádu statisíců Kč), jejíž nezaplacení bývá trestáno prodloužením délky odnětí svobody o další měsíce či roky. Maroko se nalézá v seismicky aktivní oblasti. Doporučujeme se seznámit se základy bezpečného chování při zemětřesení.  Maroko je islámská země, v níž je třeba ctít místní zvyky. V určitých objektech je tak nutné přizpůsobit své oblečení i chování místním zvyklostem. Všechny marocké mešity (s výjimkou mešity Hasana II. v Casablance a několika málo dalších) jsou pro turisty (nemuslimského vyznání) nepřístupné. Ceny suvenýrů v medinách nejsou pevné a často bývají vůči cizincům nadsazené. Smlouvání o ceně je tak běžné. Všem turistům cestujícím do Maroka doporučejeme se registrovat do aplikace Ministerstva zahraničních věcí DROZD, která slouží k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Lidé jsou v Maroku velmi komunikativní a přívětiví, nebojí se s vámi dát do řeči přímo na ulici, v obchodě, v restauraci nebo kdekoliv jinde. Ale pozor, velmi často to bývají naháněči, kteří z vás chtějí vytáhnout peníze i za nejmenší služby. Obchodníci na Vás budou pokřikovat ze svých stánků, budou vás zvát na ochutnání, ale pak si klidně řeknou plnou, někdy i vyšší cenu. Děti i zvonkaři si běžně říkají o peníze i za vlastní fotografii. Maročané si vůbec nedělají starosti s ekologií. Odpadky jsou pro ně prostě objekty, které je možné vyhodit na ulici. Zejména mediny a předměstí jsou plná odpadků a nepříliš vábně voní, na zemi se odhazují i zbytky jídla, masa, ryb, prostě všechno, co se nedá zpracovat. Všude se válí plastové pytle. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla

Vybavení a úroveň státních zdravotnických zařízení vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je vhodnější vyhledat lékařskou pomoc na specializované soukromé klinice, kde je však třeba počítat s vysokými finančními náklady, často je nutné platit za ošetření v hotovosti. Před každým pobytem v zahraničí se důrazně doporučuje uzavřít doplňkové cestovní připojištění (především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci) a uschovat si všechny účty za zdravotnickou péči pro nutné finanční vypořádání po návratu domů. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity. Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Je však doporučováno očkování proti žloutence A, B a břišnímu tyfu. V turistických oblastech a velkých městech je lékařská péče všeobecně na vyšší úrovni než ve zbývajících částech země. Kontakty na kvalitní lékaře získáte na recepci větších hotelů, které většinou mají vlastní ochotné doktory. Počítejte s tím, že v pouštních oblastech je problémem vše ohledně zdravotnictví včetně přivolání záchranné služby. Také lékárny fungují pouze ve velkých městech a turistických střediscích, například v Agadiru. V zemi je nízká úroveň hygieny, proto doporučujeme vézt s sebou dostatečný počet léků proti průjmům, zvracení a nevolnosti. Každé ovoce nebo zeleninu důkladně omyjte pitnou vodou z plastikové láhve, vždy koupené. Nikdy nepijte vodu z kašen či hotelových kohoutků, užívejte jen kupovanou balenou vodu, u níž navíc vždy zkontrolujte neporušenost uzávěru.

Důležitá telefonní čísla
Předvolba do Maroka: 0012
Policie (ve městech): 19
Královské četnictvo – Gendarmerie royale (mimo aglomerace): 177
S.O.S. nehody (ambulance): 150
Hasiči a rychlá lékařská pomoc: 15
Rabat - záchranná služba
Samu (Service Privé d"Assistance Médicale Urgente): 05 37 73 73 73
S.o.s. Médecins Rabat /Salé: 05 37 20 20 20
Casablanca - záchranná služba
Samu: 05 22 25 25 25
S.o.s. Médecins Casablanca: 05 22 98 98 98

Geografie

Maroko, to jsou především hory Vysokého, Středního a Nízkého Atlasu a pohoří Rif, a samozřejmě také Saharská poušť. Pouze nížinaté pobřeží lze považovat za úrodné, nicméně zelené pláně lze najít i podél některých řek. Atlas se táhne téměř celým Marokem až do sousedního Alžírska a následně do Tunisu. Odděluje pobřeží Středozemního moře a Atlantiku od Sahary. Důležitým pohořím je také Rif, který se tyčí až do výše 2 200 m. Název tohoto pohoří má své kořeny v berberském slově "Arif". Sahara se rozkládá především na západě a na jihu Maroka. Osídlení je velmi řídké, žijí zde především Arabové a nedomluvíte se zde jinak než arabsky nebo francouzsky. Můžete zde narazit také na kmen Tuaregů. Atlantické pobřeží je ploché a stoupá do vnitrozemí k tabulovité krajině marocké mesety (kolem 800 m n. m.). Na východě a jihovýchodě přechází pohoří Atlas v alžírskou náhorní plošinu šotů a v Saharu. Většina marockých řek ústí do Atlantického oceánu. Největší z nich jsou Sebú, Um er-Rbia, Tensift, Sous. Řeka Mulúja ústí do Středozemního moře. Mnoho řek se ztrácí na okraji Sahary. Údolí občasných toků se nazývají vádí.

Podnebí

Nejvhodnější doba pro návštěvu Maroka je v jarních měsících (od půlky března do května) a na podzim (září až říjen). Počasí bývá stabilní a slunečné, teploty nejsou tak extrémní jako v období letních prázdnin. Na jih země se dá cestovat i v zimě, je ale třeba počítat s nízkými nočními teplotami.

Vzhledem ke své rozloze spadá Maroko do dvou klimatických pásem - do mírného subtropického pásma se suchými léty a deštivými zimami (stejně jako jižní Evropa), jižní oblasti a Západní Sahara tvoří přechod k pouštnímu klimatu. Přímořské podnebí převládá na pobřeží, kontinentální s velkým kolísáním teplot v průběhu roku je v ostatních částech země. Vzhledem k horských hřebenům (Rif, Střední a Vysoký Atlas, Antiatlas) se v zemi vyskytují i oblasti mikroklimatické.

Historie

První osídlení oblasti Maroka proběhlo už v neolitických časem kolem 8. tisíciletí př. n. l. Tehdy zde žili především lovci a sběrači. Kolem 2. tisíciletí př. n. l. přišly první berberské kmeny a s nimi také domestikovaná zvířata a zemědělství. Genetické dědictví dnešních obyvatel Maroka ukázalo, že se jedná o potomky především Arabů, Berberů, Féničanů, Židů a subsaharských Afričanů. Féničtí obchodníci se v oblasti objevili kolem 12. století př. n. l. Také starověké Kartágo navázalo obchodní styky s berberskými kmeny. V roce 42 n. l. byla na území dnešního Maroka zřízena římská provincie. V 5. století ale země padla do rukou Vandalů a Vizigótů, kteří zcela rozložili Římskou říši. Do špatně přístupné oblasti dnešního Maroka se ale nedostali, a to tak zůstalo v rukou Berberů. Ve 2. století se objevilo křesťanství a rychle se rozšířilo mezi berberskými farmáři a otroky. Islám začal pronikat do země v 8. století kdy dobyli oblast Arabové. Většina Berberů konvertovala. Arabové viděli v Berberech nevzdělané barbary, Berbeři zase v Arabech zbytečně brutální výběrčí daní. Brzy si Islám přetvořili k obrazu svému. Oblast se brzy odtrhla od zbytku Arabského světa kontrolovaného ze vzdáleného Bagdádu. Maroko začalo stát pevně na vlastních nohou. Berberské dynastie Almoravidů, Almohadů a Marinidů daly v 11. a 12. století původnímu obyvatelstvu pocit celistvosti, identity a politické samostatnosti. Sídlily většinou ve městech Fés, Marrákeš, Rabat a Meknés. V roce 1559 se oblast dostala opět do područí Arabů. Už od 15. století se Maroko dostalo do hledáčku koloniálních mocností. Ty si ukusovaly především pobřežní oblasti a nijak citelně nezasahovaly do vnitrozemí. Francie projevila o Maroko zájem už kolem roku 1830. V roce 1904 uznala Británie oblast jako francouzskou sféru vlivu, což popudilo Německo. Po několika politických krizích se díky "Féské dohodě" z roku 1912 stalo Maroko francouzským protektorátem se Španělskem jako ochranitelským státem. V roce 1956 vyjednal sultán Mohammed V. nezávislost Maroka a vznik konstituční monarchie s demokratickou formou vlády. O rok později se stal prvním králem Maroka. V roce 1961 se stal králem Hassan II., nejstarší syn Mohammeda V. Vládl tvrdou rukou, ale pod jeho vládou země sílila, zejména v 90. letech po důležitých politických reformách. Když v roce 1999 zemřel, nastoupil na jeho místo liberálnější korunní princ Mohammed VI. Přijal další reformy pro modernizaci Maroka, propustil tisíce politických vězňů. Dnes je Maroko relativně svobodnou islámskou africkou zemí, která ekonomicky strmě roste, mimo jiné díky přílivu turistů.

Etnické složení a náboženství

Většinu populace tvoří Arabové či poarabštění Berbeři. V řidčeji osídlených částech Maroka žijí etnické menšiny – zejména Berbeři (30–40 %) a Haratinové. Berbeři sídlí v Maroku především v pohoří Rif, Atlas a v oázách na jih od Atlasu. Haratinové (potomci černých otroků) sídlí především v oázách na jih od pohoří Atlas. Méně početnou menšinou jsou Židé (přibližně 30 000). V Maroku žije také přibližně 100 000 cizinců (Francouzi, Španělé). Naopak nezanedbatelný je i počet Marokánců žijících v zahraničí – přes 600 000. Z hlediska národnostního složení tvoří 99,5 % Maročané a zbytek Mauretánci, Senegalci a Evropané. Obyvatelé Maroka jsou téměř bezvýhradně (asi 98 %) sunnitští muslimové (sunnitský islám je státní náboženství). Zbytek tvoří křesťanství a židovství.

Hospodářství

Zemědělství se podílí na HDP mezi 13 a 20 % v závislosti na sklizni a zůstává i přes rozvoj ostatních odvětví významným článkem ekonomiky země. V zemědělství je zaměstnáno přibližně 40–45 % činného obyvatelstva. Nejdůležitějšími pěstovanými plodinami jsou subtropické ovoce (z toho 55 % všech ovocných sadů připadá na olivovníky, dále pak datle, citrusy, opuncie), zelenina a obiloviny. Pěstují se též luštěniny, cukrová řepa a třtina a olejniny.  V oblasti jižního Maroka se též pěstuje argana spinoza, z jejíž stromů se získává olej bohatý na vitamín E využívaný v marocké kuchyni i při výrobě dermatologických mastí a léků. Z živočišné výroby převažuje chov suchu odolných zvířat – ovcí a koz. Téměř 20 % území Maroka pokrývají lesy, zejména pak v horských oblastech. V lesích převažují listnaté stromy, z nichž nejvýznamnější je korkový dub. Korek je tak důležitým vývozním artiklem. Významnými artikly jsou i cedrové dřevo, tříslovina a pryskyřice. Díky dlouhému pobřeží je významným exportním artiklem i rybolov. Ročně Maroko vyprodukuje 900 000 tun ryb a mořských plod. Z průmyslu je nejvíce zastoupen oděvní a pletařský, zemědělsko-potravinářský, chemický, hutnický a strojírenský a elektrotechnický průmysl a elektronika. Tradiční součástí průmyslu jsou také umělecká řemesla, díky jejichž vysoké úrovni tvoří tato odvětví významnou součást zahraničního obchodu a turistického ruchu.  Z uměleckých řemesel se nejvíce vyváží koberce. Nedílnou součástí průmyslu v Maroku je i těžba nerostných surovin, a to zejména fosfátu, jehož největší světové zásoby se nachází právě na území Maroka. V exportu fosfátů je Maroko na prvním místě na světě. Služby v Maroku zahrnují především sektor turistiky a dopravních služeb. Turistika zaznamenává od roku 2004 trvalý rozvoj.

Česko - arabský slovníček

ano na"am
ne laa
Děkuji Vám Shokran
Děkuji Vám mnohokrát shokran Gazillan
Prosím Ala ElRahib Wa ElSaa
Promiňte Ann Eazinak
Dobrý den, Ahoj Ahalan
Na shledanou Ma"a ElSalama
Nashle, Ahoj Wada"an
Dobré jitro Saba"a AlKair
Dobré odpoledne Masa"a AlKair
Dobrý večer Masa"a AlKair
Dobrou noc Laila Tiaba
Nerozumím Ana laa Afham
Mluvíte ... ? Hal Tatakalm...
anglicky Alingli"zia
Těší mě. Sorirart Biro"aitak
Jak se máte? Kaifa Halok?
Kde je záchod? Ain Alhamaam?

 

Zájezdy k destinaci "Maroko"

Pro tuto destinaci nemáme aktuálně žádný zájezd.