Evropa

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d´Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7 600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem EU. Hlavním městem je od roku Řím.

Země alpských štítů, hlubokých údolí, ledovcových jezer, živých měst, zapomenutých vesnic, lánů vinic, olivových hájů, přeplněných i liduprázdných pláží a temperamentního obyvatelstva. Itálie patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Zemi ročně navštíví mezi 40 a 105 miliony turistů. Turisty sem lákají antické a středověké renesanční památky (Řím, Florencie, Benátky, Pisa), pláže, hory (Alpy, Cortina d’Ampezzo) i venkov (Umbrie, Toskánsko). Lákadly jsou i lázně a různé filmové a hudební festivaly (Benátky, San Remo). V Itálii se nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznam UNESCO (celkem 43). Dovolená v Itálii Vás nikdy nezklame.

Itálie - regiony

Lago di Garda Liguria Marche
Friuli - Venezia Giulia Toscana Abruzzo
Veneto Lazio Puglia
Emilia Romagna Campania Calabria

Itálie - ostrovy

Sicílie Sardínie Elba
Ischie    

Itálie - zimní regiony

Aosta Jižní Tyrolsko Piemont
Benátsko Lombardie Trentino
Friaul    

Cestování

Časový posun: žádný

Elektřina: elektrické vedení v Itálii využívá napětí 220V a 50Hz, tedy stejné jako u nás. Ačkoli u nově postavených budov jsou již ve velké míře instalovány klasické eurozásuvky (Schuko), tak ve většině hotelů i apartmánů najdete ještě staré italské zásuvky - tři kolíky nad sebou. A aby to nebylo jednoduché, tak i ty mají ještě dvě velikosti - větší a menší rozestupy mezi kolíky. V modernějších budovách jsou zásuvky kombinované na oba italské typy. Naše klasické ploché zástrčky se dvěma kolíky pasují do italských užších nebo kombinovaných zásuvek. Pro použití eurozástrčky budete muset zakoupit speciální adaptér (adattatore per la presa elettrica nebo jen zkráceně adattatore, případně riduzione elettrica). Mají je v každém supermarketu, elektru za ceny cca € 1,50 - 3,50 (podle typu).

Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Doporučujeme, aby jste si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Doklady potřebné pro vstup do Itálie

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské Unie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu – cestovního pasu nebo občanského průkazu. Každý občan i dítě, musí být držitelem vlastního cestovního dokladu. Od 26.6. 2012 musí mít i dítě mladší 10 let pro cesty do zemí Evropské Unie vlastní cestovní doklad. Pro cesty do států Evropské Unie v rámci schengenského prostoru bude dětem stačit elektronický občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Itálie. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Měna

Italskou měnou je Euro. Bankomaty najdete i v malých městech a přijímají všechny hlavní karty. Karty lze také použít k výběru peněz na přepážkách v bankách. Většina hotelů, restaurací, benzínek, obchodů přijímá platbu kartou.

Rady pro řidiče

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta. Na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech. Řidič během jízdy smí používat mobilní telefon pouze s hands free sadou. Nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba. Za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Celní a devizové předpisy

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží: 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku, alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín), 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva. Výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz. Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000 €. Při dovozu/vývozu vyšším, než uvedená částka je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Většina území Itálie leží v zóně seizmického rizika a na jejím území jsou četné aktivní sopky. Nařízením předsedy vlády č. 105/2006 Sb. byla vydána podrobná mapa odhadované míry seizmického rizika celé Itálie. Na těchto stánkách je i průběžně aktualizovaný seznam všech otřesů země v Itálii. Je třeba si uvědomit, že za „normálních“ okolností v Itálii dochází denně v průměru k pěti otřesům země, které jsou však většinou bez vážnějších následků. Po takovém otřesu k jakému došlo v oblasti Emilie 20.5. a 29.5.2012 (nebo v oblasti Aquily v roce 2009) však počet otřesů v dané oblasti může dosáhnout až několika stovek za den - tzv. „seizmický roj“. Zemětřesení a erupce sopek jsou přírodní jevy, které není možné současnými technickými prostředky předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých stránkách kromě informací o nastalých přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom co dělat v těchto situacících. Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech. Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad. V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000 €. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích. K veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu).
Úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne, obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. siestu - polední pauzu. Za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta. V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nože, mačety…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni. Aktuální informace si můžete ověřit zde

Upozornění pro lyžaře

V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Ods. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €. Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění.

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla

Před odjezdem požádejte svoji zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Bezplatná lékařská péče je poskytnuta na stanici první pomoci (pronto soccorso) nebo ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích je poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300 € na den výše podle typu zařízení a péče. Úroveň zdravotní péče je v těchto typech zařízení dobrá. V soukromých zdravotnických zařízeních je nutno počítat s platbou v hotovosti za zdravotní úkony. Před každým pobytem v zahraničí se důrazně doporučuje uzavřít doplňkové cestovní připojištění (především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci) a uschovat si všechny účty za zdravotnickou péči pro nutné finanční vypořádání po návratu domů. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Důležitá telefonní čísla
Předvolba do Itálie: 0039
Karabiníci: 112
Policie: 113
Hasiči: 115
Pomoc motoristům - autoklub: 116
První pomoc: 118

Geografie

Pobřeží je na západě členité se zálivy, na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n. m. včetně nejvyšší hory Mont Blanc 4807 m n. m. (Monte Bianco). V nich jsou častá jezera (Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como) vzniklá ústupem pleistocenních ledovců. Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov (Calabria) a největší středomořský ostrov Sicílii (Sicilia) vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3000 m n. m. Pásmo Apenin je seismicky velmi aktivní. Častá jsou zemětřesení a erupce sopek Vesuv (Vesuvio), Etna (nejvyšší činná sopka Evropy, 3323 m n. m.) a sopek v souostroví Lipari. Hospodářsky významná je Pádská nížina v okolí řeky Pád (Po). Druhým největším ostrovem Středozemního moře je Sardinie (Sardegna). Itálie je obklopená mořem pro svůj peninsulární charakter. Středozemní moře (původně Mare Nostrum, naše moře, jak mu říkali Římané) je z historických důvodů rozděleno na čtyři části: Jaderské moře, Tyrhénské moře, Jónské moře a Ligurské moře. Na západ od Sardinie se nachází Sardské moře (Mar di Sardegna) a na jih od Sicílie Sicilský kanál (Canale di Sicilia) a Maltézský kanál (Canale di Malta). Sicílii od Kalábrie odděluje Messinská úžina (Stretto di Messina) a od Afriky Sicilský kanál.

Podnebí

Itálii lze rozdělit do několika regionů i podle klimat. Je jich celkem 6 a najdeme je v různých oblastech.

  • Středomořské klima, zasahuje do všech pobřežních části Itálie. Zimní teploty jsou zde okolo 6°C a v létě se pohybují okolo 23 °C. Léta jsou velmi horká a suchá a sněhu se zde moc nedočkáme. Patří zde města jako Řím či Palermo.
  • Mírné klima se nachází ve vnitrozemí a v jižní části Itálie. V zimě se teploty sice nedostanou pod bod mrazu, ale ani léta nejsou nějak extrémní. Teplota v létě se pohybuje okolo 20°C.  Zato sněhové pokrývky se zde dočkat můžeme.
  • Vlhké subtropické klima se nachází v oblasti řeky Pád. Léta jsou horská jako na jihu a velmi suchá, zimy jsou chladnější. Najdeme zde města jako Benátky, Turín či Miláno.
  • Oceánské klima to panuje ve středu Apenin a v alpském podhůří. V zimě se zde teploty můžou dostat i pod bod mrazu, léta nejsou nějak teplá, mají obvykle průměrné teploty.
  • Vlhké kontinentální klima, tak to panuje v Alpách a na východě Itálie. Zimy jsou chladné a léta nejsou nijak teplá. Najdeme zde po šest měsíců sněhovou pokrývku.
  • Chladné kontinentální klima se nachází v alpských údolích, tady jsou zimy nejkrutější a léto není nijak teplé.

Historie

Itálie vznikla roku 1861 spojením států na poloostrově. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie.
Již ve starověku zde existovalo mnoho městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, pak města Etrusků. V 8. století př. n. l. se pak z několika osad konsolidovalo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary. Na Apeninském poloostrově existovalo více států. Některé tyto státy byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem II. do Italského království. Další státy (například Benátsko nebo Papežský stát) byly připojovány postupně v následujících letech. V první světové válce bojovala Itálie na straně Dohody od roku 1915, po válce připojila území Jižního Tyrolska, přístav Terst a mohla si ponechat Dodekaneské ostrovy. Přesto byla italská veřejnost nespokojena s výsledky války. V roce 1922 se po pochodu na Řím stal předsedou vlády Benito Mussolini. Mussolini vytvořil fašistickou diktaturu. Postupně ovládl zemi. Roku 1929 se mu podařilo dojednat vyrovnání s papežem ohledně rozsahu papežského státu. Fašistická Itálie vedla výbojnou politiku a v roce 1939 obsadila Albánii. Dne 28. října 1940 zaútočila italská vojska také na Řecko. Mussoliniho spojenectví s hitlerovským Německem za druhé světové války vedlo nakonec k porážce Itálie v roce 1943. Království bylo v roce 1946 nahrazeno demokratickou republikou. V období mezi léty 1945-1993 měla Itálie 52 vlád. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.

Etnické složení a náboženství

V Itálii má největší podíl katolické obyvatelstvo (85-90%). Je to dáno historií a velký vliv má i samotný Vatikán a osobnost papeže (v současnosti Němec Benedikt XVI.). Ostatní obyvatelé jsou většinou ateisté a jen malá část tvořená především přistěhovalci vyznává islám. Převažující národnost je italská (94%), avšak někteří Italové pocházejí z jiného národa a mají jiný mateřský jazyk. Týká se to Sardů na Sardinii, hovořících sardsky, Rétorománů u východní části hranic se Švýcarskem, hovořících rétorománsky, Tyrolanů na severu u hranic s Rakouskem, hovořících německy, a Provensálců na západě u hranic s Francií, hovořících francouzsky. Přistěhovalci pocházejí především z bývalých kolonií, Libye, Somálska, Etiopie a Albánie, ale i z Maroka.

Hospodářství

Itálie je vysoce rozvinutý průmyslově-zemědělský stát, který patří mezi nejrozvinutější státy v jižní Evropě. Uvnitř samotného státu je velký rozdíl mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem, což zapříčiňuje i separatistické tendence na severu především v Lombardii (Milán). Převažuje export. Itálie vyniká ve sklizni vinné révy a výrobě vína. Sklizeň okolo 9 000 tun ročně je největší na světě a výroba okolo 57 000 hektolitrů vína je srovnatelná jen s produkcí Francie.Velmi významný je též rybolov. Významnými zemědělskými oblastmi jsou Pádská nížina, Apulie, Toskánsko, Sicílie a Kampánie. Itálie je známa také strojírenstvím, především dopravním. Známá je společnost FIAT Holding (FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) a společnosti vyrábějící zemědělské stroje a vlaky. Itálie je pátá na světě ve stavbě lodí. Itálie je po Číně a Hongkongu třetí největší vývozce a sedmý největší dovozce textilních výrobků.

Česko - italský slovníček

Děkuji   Grazie
Ahoj Ciao
Co je to?   Che cosa ė questo?
Dám si toto  Prendo questo
Dejte mi pokoj Mi lasci en pace
Dejte pozor. Stia attento
Dobrý den Buon giorno
Dobré odpoledne, večer Buona sera 
Dobrou noc  Buona notte
Kolik to stojí? Quanto costa?
Mám se dobře Io sto bene
Mluvíte anglicky? Parla inglese?
Nashledanou Arrivederci
Nerozumím Non capisco
Jak se máš? Come sta?
Jmenuji se Mi chiamo
Prosím (při žádosti) Per favore
Prosím (reakce na děkuji) Prego
Promiňte Scusi
Quanto pago? Kolik platím?
Uvidíme se zítra     A domani      
ano/ ne si/ no
malý piccolo
velký grande
horký caldo 
studený   freddo
pivo birra
otevřeno   aperto
zítra domani

 

Zájezdy k destinaci "Itálie"

First minute 2020, záloha 990 Kč

Itálie

Itálie, Kalábrie, hotel Old River ***, polopenze, 14. - 21. 7. 2020

RELIAZOVÁNO

Autobusové zájezdy

Prázdniny v Itálii

Itálie, San Benedetto, hotel Maestrale ***, polopenze

RELIAZOVÁNO

Autobusem do Itálie

Dovolená v kempu

Itálie, Palmová riviéra, kemp, česká plná penze, autobusem

RELIAZOVÁNO

Dovolená na termálním ostrově

Ischia

Itálie, Forio, 31. 8. - 7. 9., hotel Eden Park ***, polopenze

RELIAZOVÁNO

FIRST MINUTE, žhavá Sicílie

Sicílie

Itálie, Letojanni, 8. 6. - 15. 6., hotel Albatros ***, polopenze

RELIAZOVÁNO